BDI

Naam
BDI
Type instrument
Assessment – Zelfrapportagevragenlijst.
Omschrijving

De Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Steer & Garbin, 1988) is een gevalideerde en genormeerde vragenlijst die depressieve symptomen nagaat. Elk van de 21 items heeft vier antwoordopties, telkens oplopend in intensiteit (verschillende per vraag). Op basis van deze items wordt een totaal depressiescore berekend die naargelang de score kan worden geïnterpreteerd als: 1) ‘geen tot minimale depressie’ (score 5-9), 2) ‘milde tot matige depressie’ (score 10-18), 3) ‘matige tot ernstige depressie’ (score 19-29) en 4) ‘ernstige depressie’ (score 30-63). Uit een evaluatie onderzoek van Beck e.a. (1988) blijkt dat de BDI een onderscheid kan maken tussen verschillende subtypes van depressie en depressie van angst kan onderscheiden.

Waar beschikbaar
Pearson
Verkrijgbaar in het Nederlands
Ja
Validiteit & betrouwbaarheid

De BDI is een gevalideerde en genormeerde vragenlijst.

Bovenstaande informatie is ontleend aan
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
Referenties
  • Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation
Laatste aanpassing
2 februari 2016